Schildersbedrijf  Asseler en zoons is al ruim 60 jaar  een Hollands  familie bedrijf.

Schilderwerk van bestaand houtwerk heeft een vast werkpatroon.
Eerst wordt alles goed ontvet. Vervolgens gaan we de losse verflagen verwijderen en het hele oppervlak machinaal en stofvrij schuren. Daarna brengen we grondverf aan en wordt er daar waar nodig geplamuurd en worden de naden dicht gekit. Na drogen gaan we voor lakken en als deze laag droog is wordt het geheel in de door u gewenste kleur afgelakt.
uiteraard bepaalt de conditie van uw houtwerk de juiste behandel methode.
wat alleen ter plaatse beoordeeld kan worden.
Bij het kiezen van de kleuren kunnen we u uiteraard advies geven.

Onderhoud
Iedereen weet dat een woning regelmatig onderhoud nodig heeft, bij het verhelpen van achterstallig onderhoud lopen de kosten meestal flink op.Het schilderwerk regelmatig controleren en onderhouden voorkomt hoge kosten.Slecht binnen schilderwerk kan er voor zorgen dat het schilderwerk buiten kwalitatief ook niet goed is.van binnen uit door kiertjes,losgelaten kit voegen of open verbindingen kan vocht in het hot komen en vervolgens het buiten schilderwerk en het hout aantasten.
 
Waar moet u op letten ?
*Achterstallig onderhoud binnen: brokkelend schilderwerk,losgelaten kit voegen,openstaande verbindingen.
*Achterstallig onderhoud buiten: kaal wordende onderdorpels,ramen en deuren die klemmen,afpoederen,afbladderen van de verf,gebreken bij scherpe kanten. 

U kunt met ons afspraken maken over opdrachten gespreid over meerdere jaren. Als u dat beter uitkomt beschermen wij uw huis in het najaar tegen de komende winter en komen dan in het voorjaar aflakken.

Wij helpen u graag bij het opstellen van een onderhoudsplan. Geheel naar wens maken we dan een plan dat er voor zorgt dat uw woning voor vele jaren perfect onderhouden is wat schilderwerk betreft.
Uw huis blijft zo zijn waarde behouden en u staat nooit voor onverwachte grote uitgaven ineens.
Wij inspecteren het schilderwerk in en aan uw woning en maken, rekening houdend met uw wensen, een onderhoudsplan speciaal op maat voor u.


Buitenschilderwerk
Voor buitenschilderwerk zoekt u natuurlijk naar de ervaren vakschilder. Buiten staat de verf tenslotte bloot aan weer en wind, dat moet perfect geregeld zijn.
Laat dat nou net één van onze specialiteiten zijn. Wij verzorgen netjes en vlot uw huis ook aan de buitenkant.
Met de materialen die we tegenwoordig kennen is het ook goed mogelijk om het hele jaar door uw huis te beschermen, zodat u nu ook voor buitenwerk kunt profiteren van de

winterschilderkorting. Bel gerust voor informatie.


Woningen ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:
* woningen die tijdelijk leeg staan
* aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
* de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
* gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
* studentenwoningen
* kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
* een tweede woning die permanent bewoond mag worden
* woonboten en woonwagens
Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:
    * aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht
    * bestemd is voor permanente bewoning door particulieren
    * uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
* garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
* garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
* panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.
Niet als woning gelden:
* bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
* afzonderlijke garageboxen
* vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
* hotels en pensions
* asielzoekerscentra
* ziekenhuizen
* internaten
Ouder dan 2 jaar
Het 6%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:
* de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster, of
* uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen
De 2 jaarstermijn gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt.  Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.